Hva gjør du ved bortføring?


Hva er det første du må gjøre når et barn er bortført? 


 • Handle raskt! Taper du for mye tid, så er sjansene for retur små. 
 • Anmeld bortføringen til politiet. 
 • Anmeld bortføringen til Justisdepartementet slik at de kan begjære barnet tilbakelevert i henhold til Haagkonvensjonen. Om landet barnet er bortført til ikke har signert konvensjonen så har UD ansvar for saken.
 • Skaff deg en advokat som har erfaring med barnebortføringssaker. Det er mange advokater som reklamerer med kunnskap om bortføring, men det er få som har reel erfaring. Du risikerer å betale for svært kostbar voksenopplæring, samt at unødvendige nybegynnerfeil kan forpurre saken. Vi i bortført-nettverket kan hjelpe deg med å finne en dyktig advokat.  
 • Ta kontakt med noen av oss som har opplevd barnebortføring. Vi kjenner fallgruvene!
 • Søk om fri rettshjelp. Innteksgrensen for fri rettshjelp er høyere for barnebortføring enn andre saker. Du må søke hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus som samordnet behandler søknader fra alle fylker. 
 • Sett deg inn i forholdene i landet der barnet ditt er. Respekten for Haagkonvensjonen og mulighetene for reur varierer mye. Vi i bortfør-nettveket har en del erfaring som vi kan dele med deg.


Her er noen nyttige lenker:
 • Politiet
 • Justis- og politidepartementet side om barnebortføring
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Haag-konvensjonens nettside
 • Interpol
 • The International Family Law Office: Her står mye nyttig norske myndigheter ikke forteller deg. Specific Country Information About Child Abduction" gir detaljert informasjon om hvilke utfordringer man møter i de forskjellige landene.
 • Prorisk.no Noen ganger kan man havne i en situasjon hvor man har daglig omsorg i Norge, samt rettens medhold i landet barnet er bortført til - uten at barnet blir tilbakeført. Ikke gjør noe klabb på egen hånd, ta heller kontakt med profesjonelle folk som kan hjelpe. Prorisk har mange vellykkede tilbakeføringer. Vi vet også at de ofte greier å løse saker gjennom lokale kontakter og forhandlinger. Be om referanser og spør om hvordan kontaktnettverk de har i landet som er aktuelt for deg.

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
 • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
 • Akutt situasjon ring politiet 02800.
 • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
 • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet