Haagkonvesjonen

Målet med Haagkonvensjonen at barnets faktiske situasjon før bortføringen eller tilbakeholdelsen skal gjenopprettes. Barn som er bortført fra Norge til utlandet skal tilbakeføres til Norge, slik at avgjørelser om barnets fremtid kan treffes her.

hague
En tilbakeføring innebærer ikke en avgjørelse av barnefordelingssaken, det vil si hvem som skal ha foreldreansvar, hvor barnet skal bo og omfanget av samvær i fremtiden. Derimot vil tilbakeføringen i praksis avgjøre hvilket land barnefordelingssaken vil bli avgjort i. Hvis barnet blir tilbakeført, vil barnefordelingssaken bli avgjort i bostedslandet. Hvis tilbakeføring nektes, vil vanligvis mottakerlandet (som da blir barnets nye bostedsland) behandle saken.

Lenke til Haag-konvesjonen i sin helhet hos lovdata: http://www.lovdata.no/all/hl-19880708-072.html#map014

Vi ser dessverre ofte at konvensjonen bare fører til utmattende, kostbare og ofte håpløse rettsprosser i utlandet, derfor bør man ikke ha for høye forventninger. Hurtig internasjonalt politisamarbeid er den beste sjansen man har til å få tilbake bortførte barn. Du må handle raskt for å unngå at saken havner til behandling i utenlandsk rettsaparat! 

Departementene har lagt ut statistikk som viser at noen barn blir returnert og andre ikke. Men statistikkene forteller ikke om årsaken til at noen barn blir returnert skyldes Haagkonvensjonen. Noen barn kommer tilbake som resultat av utenomrettslige avtaler, eller at foreldre rett og slett kidnapper dem tilbake. Andre barn forblir i utlandet fordi domstolen der har gjort et vedtak i henhold til Haagkonvensjonen, og bortføring blir således legalisert i ettertid. Men publikum og presse får ikke vite noe av dette, fordi departementene har hemmeligstemplet alle detaljer.

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet