Barna tilbake og myndighetene stjeler æren

cpDe to barna som har vært bortført i to år i Malaysia, er nå tilbake i Trondheim og blir tatt hånd om av barnevernet. Mor er også tilbake, men påtalemyndighetene venter foreløpig med å sikte henne. 

Kommunalsjef for Barne og familietjenesten i Trondheim, Hilde Maaø Vikan, fortalte pressen at barna er kommet tilbake som et resultat av et avgjørende samarbeid mellom Trondheim kommune, UD, ambassaden i Kuala Lumpur, immigrasjonsmyndighetene i Malaysia og politiet her hjemme. På denne måten gjør kommunalsjefen et elegant forsøk på å underslå at det faktisk var barnas far som med hjelp av etterforsker Carl Petter Endresen fra Pro Risk AS som fant barna. Det var også Endresen som fikk immigrasjonsmyndighetene i Malaysia til å gå til aksjon. 

Carl Petter Endresen er en pensjonert politioverbetjent som hadde narkotikabekjempelse som sitt spesialfelt. Han har jobbet mye i utlandet, blant annet som nordisk politikontakt ved ambassaden i Madrid, og etterforsker etter folkemordet i Rwanda. En stund drev han opplæring av politiet i Haiti med håndtering av voldtekt og kvinnemishandling. Endresens arbeidsmetode er å være tilstede, snakke med folk og lytte. Han mener at om man viser folk respekt og er åpen så vil man også få informasjon. 

Den erfarne overbetjenten er nå opprørt over måten barnevernet, rådmannen og politiet i Trondheim har behandlet disse barna på. Han mener at saken kunne vært løst for ett år siden om disse etatene hadde vært villige til å samarbeide til barnas beste. Han ser med undring på at nettopp de aktørene som har motvirket en tidlig løsning nå klapper hverandre på skuldrene, lyver og stjeler æren for arbeidet noen andre har gjort. 


1. februar 2018

Kjell Schevig, redaktør Bortført.no


AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet