Maskerte menn i barnehage

martinTo menn maskert med finnlandshetter tok med seg en tre år gammel jente med makt utenfor en barnehage i Kypros. Jentas far er norsk, og moren er greskkypriot. Mor har forklart at den ene mannen dyttet henne, satte seg på henne, mens den andre dro med seg den skrikende jenta inn i en bil. Kort tid etter ble fire menn pågrepet av politiet, tre greskkyprioter og en syrer, mistenkt for å ha deltatt i aksjonen.

Martin Vaage fra Pro Risk har lang erfaring med barnebortføring, og har hentet flere bortførte barn hjem til Norge. Han liker imidlertid ikke denne brutale fremgangsmåten, som han mener at kan være svært skadelig for barnet. Vaage tar dessuten bare oppdrag der den norske forelderen har det juridiske i orden med daglig omsorg for barnet i Norge.

I følge VG har barnefaren tapt kampen om foreldreretten fordi domstolen mener at datteren er sterkere knyttet til Kypros og moren. Dette betyr i praksis at barnefaren ikke er trygg noe sted, og at han må gå fullstendig under jorden for ikke å bli tatt av politiet, noe som selvsagt ikke er noen god situasjon for et lite barn.

 

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Maskerte menn i barnehage

 

Er tilbakeføring ulovlig?

breinEr tilbakeføring av bortførte barn ulovlig? Er det i følge norske styresmakter kidnapping dersom noen henter et barn hjem tilbake til Norge ved hjelp av makt? Dette spørsmålet ble diskutert i NRK Ukeslutt 06.02.16. i forbindelse med fengslingen av Espen Lee og to andre nordmenn på Kypros.

Statssekretær i Justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen hadde følgende å si: "Det er litt forskjellig, og ikke bare et spørsmål det går an og bare si ja eller nei på. Vi har sett ulike tilfeller der hvor foreldre selv har vært involvert og hentet unger som de har den rettmessige omsorgen og foreldreretten for, og det kan ikke jeg se er ulovlig."

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Er tilbakeføring ulovlig?

   

Norske barnebortførere i Spania

abp spania

Vi ser en økende trend der norske foreldre bortfører barn til Spania. Hensikten er som regel å sabotere samvær. Bortførerne livnærer seg som oftest på trygd, samt underholdningsbidrag dersom de er kvinner.

Spania er medlem i Haag-samarbeidet for retur av bortførte barn, men rettsprosessene er treige. Derfor benytter mange seg av av private operatørers hjelp for å få barna hurtig tilbake til omsorgsforeldrene i Norge. Geirs sønn ble bortført til Spania.....
AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Norske barnebortførere i Spania

   

Barnebortføring som tema på Litteraturhuset

morten furuholmen Advokat Morten Furuholmen innledet sitt foredrag med disse ordene: ”Det første som slår meg er at det å miste eller bli frarøvet sitt barn må jo være det største inngrepet, og det mest traumatiske man kan oppleve. Og det som jeg opplever som spesielt i barnebortføringssaker er at man får et sett av belastninger som kommer samtidig.

Jeg husker en sak hvor jeg stilte en psykolog spørsmål om han kunne gi en definisjon på en depresjon, og da sa han at når summen av belastinger blir for mange så får man en depresjon. Når man da ser på barnebortføringssakene så begynner jo det ofte med at et ekteskapsbrudd, som i seg selv er veldig tramatisk, så skal man gå gjennom ofte langvarige rettsforhandlinger, som er en meget stor belastning. Og når da i tillegg til at barnet blir frarøvet, også opplever å  bli utsatt for et system som både oppleves som veldig urettferdig og inkompetent, samt at man kommer i en situasjon hvor økonomien blir helt ruinert.

Dette koster, med rettssaker og bidragsplikt. Jeg tror at mange etter en sånn prosess sitter igjen med, ikke bare en ruinert økonomi, men veldig ødelagt psykisk og fysisk helse.”

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Barnebortføring som tema på Litteraturhuset

   

Arabisk vår fører med seg barnebortføring

n africaDen arabiske våren har ført til regimeskifte i Tunisia, Egypt og Libya. Demokratiseringen brer seg også over de andre arabiske landene i Nord-Afrika og Vest-Asia. Noen statsledere har vært villige til å støtte demokratiseringsprosessene i frykt for å miste alt.

Kong Mohammed VI av Marokko har støttet endringer grunnloven, som har ført til at regjering og parlament har fått betydelig mer makt. Den arabiske demokratiseringen innebærer at mange politiske flyktninger bosatt i vesten nå vender tilbake; en uheldig konsekvens er flere barnebortføringer. 

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Arabisk vår fører med seg barnebortføring

   

Bortført jente returnert fra Filippinene

flyJenta ble bortført av moren som 13-åring, og har vært på rømmen i to år. I går, 25. november, kom hun imidlertid hjem til Norge. Faren var den som først anmeldte bortføringen, men også politi og barnevern har engasjert seg aktivt, fordi moren anses som uegnet til ta seg av datteren alene.

Den 44 år gamle kvinnen ble pågrepet i byen Kalibo i Aklan-provinsen i september, med grunnlag i en arrestordre utstedt av Nordmøre tingrett.

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Bortført jente returnert fra Filippinene

   

Vi kondolerer til et Justisdepartement i sorg

flaggFire av Justisdepartementets ansatte ble brutalt revet vekk i terrorangrepene mot Regjeringskvartalet og Utøya. To av de omkomne, Ida Marie Hill (34) og Kjersti Berg Sand (26), arbeidet med barnebortføring. Det er smertefullt å tenke på familiene og foreldrene som har mistet disse flotte og samfunnsengasjerte damene. Bortført-nettverket har riktignok vært uenige med Justisdepartementet i noen saker, men nå som Ida og Kjersti er drept, mens de utførte jobben sin, så blir slike små uoverenstemmelser ubetydelige.

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Vi kondolerer til et Justisdepartement i sorg

   

Bortføring fra Barnevernet

ramboPå kort tid har vi opplevd to tilfeller hvor utenlandske foreldre har arrangert kidnapping av egne barn fra Barnevernets varetekt. I den såkalte Brandbu-saken forhindret politiet at to små jenter ble smuglet ut av landet. Politiet greide imidlertid ikke å stoppe den polske privatdetektiven Krzysztof «Rambo» Rutkowski, da han hentet en 9 år gammel jente ut av Barneverts beredskapshjem i Larvik, og brakte henne hjem til sine foreldre i Polen. 

Ole Texmo skriver i sin kronikk på nettsiden ”Texfiles” at politikere og byråkrater får uttale seg uimotsagt og misvisende i barnebortføringssaker.  

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Bortføring fra Barnevernet

   

Bortført.no i radiodebatt med justisministeren

ksHadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde jeg ansatt en privat etterforsker for å hente hjem sønnene mine, fortalte Tommy Hoholm til NRK.no 28.06.11.

I en radiodebatt forteller Justisminister Knut Storberget at han fire ganger, i løpet av det siste året, har hatt samtaler med sin statsrådskollega i Slovakia og har et intensivt opplegg for retur av Hoholm-guttene, som også involverer UD og ambassadene i Wien og Bratislava. Storberget påpeker imidlertid at Slovakiske myndigheter trenerer, og at han kan gjøre lite for å påvirke høyesterett i Bratislava.  Hør hele debatten med Storberget og Hoholm her i Ukeslutt 25. juni. 

Silje Schevig
og vår sikkerhetsmann Martin Waage fra ABP World Group har også snakket om barnebortføring i radioen. Hør deres uttalelser her i Dagsnytt 23. juni.

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Bortført.no i radiodebatt med justisministeren

   

Politiet forhindret bortføring til Brasil

brazSnarrådighet fra politiet i Hordaland forhindret at en to år gammel jente ble bortført til Brasil. Politiet beslagla et ugyldig pass.

Den brasilianske moren har tidligere bortført barnet, men returnerte da frivillig etter tre måneder. Familien ble gjenforent i februar i år, men kort tid etter fikk faren misstanke om at kvinnen planla å bortføre datteren på ny. Jenta er norsk statsborger, og moren hadde ikke tilgang til datterens norske pass. Moren har likevel greid å skaffe til veie brasiliansk pass, trolig  utstedt av den brasilianske ambassaden.

Foreldre med barn som er i risikosonen for barnebortføring bør være oppmerksomme på at mange ambassader assisterer sine borgere med å smugle ut barn, ved å utstede pass, på tross av at barna har norsk statsborgerskap.  Vi har tidligere...

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Politiet forhindret bortføring til Brasil

   

Barnefordeling, sinnslidelser og politikk

pasForfatteren Jon Gulbrandsen skildrer i boken ”Norske ruiner i utvalg” hvordan familien hans ble ødelagte av konens sykdom og et enda sykere rettssystem:

"Jeg var gift med en kvinne i 14 år som gradvis utviklet sinnslidelsen psykotisk paranoia, noe som til slutt endte med tvangsinnleggelse og fradømmelse av omsorgsrett. Fem år før dette skjedde ønsket hun skilsmisse for å kunne flytte med barna, fordi hun trodde barna var mobbet, forfulgt og overvåket. Etter hvert ble også undertegnede pedofil, og hele saken havnet i retten

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Barnefordeling, sinnslidelser og politikk

   

Apen er et symbol på seksualitet

ape dDen lille gutten plukket seg ut en lekeapekatt fra psykoterapeutens utvalg av dokker og lekedyr. Apen, forklarte psykoterapeuten til domstolen, er et symbol på seksualitet, og derfor måtte et overgrep ha funnet sted. Les mer om denne utrolige historien i BT Magasinet 09.04.11 og Ole Texmos artikkel ”Når retten ikke virker”.

På åtti- og nittitallet opplevde vi en flodbølge av incestbeskyldninger i barnefordelingssaker. Mange foreldre fikk fengselsstraffer. Men i ettertid har det vist seg at flere saker ikke hadde noen forankring i virkeligheten. Den pensjonerte dommeren Trygve Lange-Nielsen gjenopptok mange saker, og bidro til oppklaring av 24 justismord.

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Apen er et symbol på seksualitet

   

Monica vil kjempe for andre

harstadMonicas 10 år gamle datter dro på sommerferie hos faren i Irland, i juni 2010, men kom ikke tilbake som avtalt. Siden det har Monica Larssen kjempet i rettsystemet. ”Jeg er nesten utslitt av bekymring for Victoria. Det vi går i gjennom, unner jeg ikke min verste fiende,”sier hun til Harstad Tidende 01.04.11 del 1  og del 2 .

Irsk høyesterett besluttet 8. mars at Victoria skal returneres til Norge i henhold til Haagkonvensjonen. Tilbakeføringen av Victoria ble imidlertid avlyst, fordi faren påstår at jenta er for syk til å reise hjem.


AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Monica vil kjempe for andre

   

Drapstruet far må reise ubeskyttet

ambJustisdepartementet har bedt Tommy Hoholm om å delta i et rettsmøte i den slovakiske byen Liptovsky Mikulas 27. januar. Hoholm er drapstruet i Slovakia, likevel nekter Justisdepartementet å dekke utgiftene til livvakt.

Justisdepartementet har også bestemt at Hoholm ikke lenger skal få fri rettshjelp i sin barnebortføringssak. Jostein Løvoll, seniorrådgiver i Sivilavdelingen, skriver at "man ikke skal få dekket advokatregningen av det offentlige i saker hvor det offentlige selv gir tilstrekkelig veiledning og bistand." Bistanden fra Sivilavdelingen har imidlertid vært horribel, og det kan synes som at

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Drapstruet far må reise ubeskyttet

   

Fiendtliggjøring av foreldre

paDen amerikanske psykiatriforeningen (APA) har fått en varm potet i fanget, de skal nemlig avgjøre om foreldrefiendtliggjøring i fremtiden kan defineres som en psykisk lidelse. Foreldrefiendtliggjøring manifesterer seg ved at den ene av foreldrene manipulerer barnet ved å tegne et feilaktig og negativt bilde av den andre. Det er bred enighet om at fenomenet er et høyst reelt fenomen og at mange barn er rammet, men fagfolkene er uenige om atferden skal klassifiseres som en psykisk lidelse.  

Selve prosessen skjer ved at barnet gjentatte ganger blir utsatt for påstander om at den ene av foreldrene har sterke negative personlighetstrekk, helt til barnet blir tvunget til å velge side.  Ofte ender dette opp med at

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Fiendtliggjøring av foreldre

   

Kritikk av politiserte dommere

jonI sin essaysamling "Norge mitt Norge" stilte Jens Bjørneboe spørsmålet: Har juristene sjel? Offentlig kritikk av dommerstanden døde ut omtrent samtidig som Bjørneboe døde i 1976, til tross for at det er mye å kritisere.

I Norge tas ikke rettssakene opp på lydbånd eller video. Man bruker heller ikke stenografer. Når en rettssak er over, så er det ingen som kan gå inn å sjekke hva vitnene fortalte. Hvorfor er det slik? Fritz Moen-saken er det eneste kjente tilfelle av dobbelt justismord i Europa. Er det tilfeldig at vi har en slik ekkel Europarekord?

Kanskje er Jon Gulbrandsens bok "Norske ruiner i utvalg" et tegn på at forlagene nå er i ferd med å innse behovet for et kritisk søkelys på domstolene? Gulbrandsen hevder at de mest notoriske lovbryterne her i landet er dommere. Dette har nok mange før ham fornemmet, uten at de har greid å sette ord på det, like elegant som Gulbrandsen har gjort.

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Kritikk av politiserte dommere

   

Tingretten lot barnemoren reise til Filippinene

filippineneMot Thomas Halvorsens vilje, men med tingrettens velsignelse, reiste barnemoren på fire ukers ferie til Filippinene med sønnen (4). Nå har ikke Thomas sett sønnen sin på ett år. - Jeg savner sønnen min mer og mer for hver dag, sier Thomas til Romerikes Blad 04.08.10

Myndighetene bidrar til kidnapping, sier medlem av justiskomiteen Hans-Frode Asmyhr (Frp) til  Romerikes Blad 05.08.10. Asmyhr etterlyser en egen barnebortføringsgruppe for å få bukt med probleme, og får delvis støtte av Høyres representant  i justiskomiteen André Oktay Dahl. I dag hersker et komplett kaos i barnebortføringssaker. Ansvaret er spredd rundt i fire departementer. UD, Justisdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet samt Arbeids- og administrasjonsdepartementet alle er involvert i barnebortføringssaker på hver sin måte. 

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Tingretten lot barnemoren reise til Filippinene

   

Dagbladets artikkelserie om barnebortføring

guttenJournalistene Siril K. Herset og Arnhild Aass Kristiansen fortsetter sin artikkelserie om barnebortføring: 29. juli - "Camilla (25) kan nektes norsk rettssak". Kjemper for retten til å treffe sin to år gamle sønn som nå lever i Portugal med sin far. 28. juli -  "Martin (2) får ikke lov til å besøke mamma i Norge". Ti måneder har gått siden norske Camilla (25) fikk si god natt til sønnen sin.

15 juli - "Regjeringen tar på seg æren for Frp-forslag om bortføring". To ganger har regjeringen stemt ned forslag om å kutte pengestøtten til bortførere. Nå vil de fremme lovforslag om det samme. "Barnebortførere lever godt på pengestøtte fra Norge". Det vil barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken ha en slutt på.  "Slakter regjeringens håndtering av barnebortføring" Både Høyre og Frp mener regjeringen svikter de bortførte barna.  

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Dagbladets artikkelserie om barnebortføring

   

Politisk domsfellelse

justitia2jpgKan vi stole på at domstolene fatter  beslutninger ut i fra barnas beste, eller bedriver også dommerstanden politikk? Statsviter og professor ved Universitetet i Bergen, Gunnar Grendstad, har forskning som viser at Høyesterettsavgjørelser er farget av dommernes politiske og ideologiske holdninger.

Høyesterett har nylig frarøvet en far retten til normal kontakt med sin datter, uten at mannen har gjort noe galt. Saken ble håndtert av 5 kvinnelige dommere, alle utnevnt av Arbeiderpartiet, og samtlige med yrkesbakgrunn fra statsadministrasjonen. Kronikk i Klassekampen 3. juni 2010


AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Politisk domsfellelse

   

Hjernevask

hjernevaskVi ler godt av forskerne som dummer seg ut i Harald Eias program Hjernevask. Samfunnsforskere, med doktorgrader og alle slags titler, greier ikke å svare på enkle spørsmål og opptrer ufrivillig komiske. Hvordan er det mulig, i et demokratisk og opplyst land, at en samlet befolkning sitter og ler av landets mektigste akademikere?  Hvor mange forstår hvor mye makt disse klovnene egentlig  besitter?

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Hjernevask

   

To barn tilbakeført fra Brasil

brasilBrasilianske myndigheter slår nå hardere ned på barnebortføring, holdningsendringen er åpenbar sier barnas far David Lindberg. Lindberg roser også sine saksbehandlere i Justisdepartementets sivilavdeling Vibeke Gjøslien og Linn krogsveen. Disse to damene har gjort en glimrende innsats, forteller Lindberg entusiastisk.

Barna, nå 16 og 12 år gamle, ble bortført i 2003, og far kjempet en utmattende kamp i fire lange år. Les mer i Drammens Tidene. Den iherdige faren lyktes til slutt og fikk gjenopprettet samvær etter et rettsforlik i 2007. Barnas mor flyttet tilbake til Norge og bosatte seg hos sin nye ektemann i Trøndelag. Men i oktober 2009 ble avtalen brutt og barna ble bortført fra Norge for andre gang.

Resolutt innsats fra norske og brasilianske myndigheter førte imidlertid til at den andre borføringen varte knappe fire måneder, og begge barna er fornøyde med å være tilbake i Norge.

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: To barn tilbakeført fra Brasil

   

Side 1 av 2

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet